• info@sisarmuhendislik.com
  • 0 224 235 23 93

Mekanik Yangın Söndürme Tesisat Projesi

Mekanik Yangın Söndürme Tesisat Projesi

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik   Karar Sayısı : 2009/15316


 Madde 4:  Binaların yangın algılama ve söndürme projeleri, tesisat projelerinden ayrı olarak hazırlanır. Bir kat alanı 2000 m2’den fazla olan katların tahliye projeleri mimari projelerden ayrı olarak hazırlanır. Tahliye projeleri diğer yapılarda mimari projelerde gösterilir. Projeler; ilgili belediye itfaiye birimlerinin uygun görüşü alındıktan sonra, ruhsat vermeye yetkili merciler tarafından onaylanarak uygulanır. Belediye itfaiye birimlerince, projelerde değişiklik veya ilâve gerekli görülmesi halinde, istenilen değişiklik veya ilâvenin bu Yönetmeliğin hangi maddesine istinaden gerekli görüldüğünün belirtilmesi mecburidir. Yorumlanması gereken, açıklık gerektiren veya belirsiz olan konularda Bayındırlık ve İskân Bakanlığının görüşü alındıktan sonra işlem ve uygulama yapılır.


Sisar Mühendislik ekibi olarak, Mekanik Yangın Söndürme Tesisat Projesi, alanında uzman mühendislerimizce çizimi yapılarak M.M.O onaylı olarak işletmeniz için hazırlamaktayız.

Sertifikalarımız