• info@sisarmuhendislik.com
  • 0 224 235 23 93

Acil Yönledirme ve Aydınlatma Sistemleri

Acil Yönledirme ve Aydınlatma Sistemleri

2007/12937 Tarih ve Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin


Acil durum yönlendirmesiMADDE 73- (1) Birden fazla çıkışı olan bütün binalarda, kullanıcıların çıkışlara kolaylıkla ulaşabilmesi için acil durum yönlendirmesi yapılır. Acil durum hâlinde, bina içerisinde tahliye için kullanılacak olan çıkışların konumları ve bina içerisindeki her bir noktadan planlanan çıkış yolu bina içindekilere gösterilmek üzere, acil durum çıkış işaretlerinin yerleştirilmesi şarttır.


Yangın, deprem ve benzeri durumlarda binalarda meydana gelen elektrik kesintileri, kaçış yollarının ve bu tür durumlarda gerek duyulabilecek çeşitli araç gereci gösteren tabelaların şebekeden bağımsız olarak aydınlıtaılmasını gerekli kılmaktadır. Bu özelliklere bağlı olarak kendi doğal özellikleri ile aydınlatmayı sağlayan tabelalarımız TS ISO 6309 ve TS ISO 3864 standartlarına uygundur. 

Sertifikalarımız