• info@sisarmuhendislik.com
  • 0 224 235 23 93

Yangın Dolapları ve Hindrant Sistemleri

Yangın Dolapları ve Hindrant Sistemleri

Yangın söndürme (B,D,E sınıfı yangınlar hariç) ve soğutma işlemlerinde; kolay erişilebilirliği ev etkisi itibariyle en önemli koruyucusudur.


Sulu söndürme sistemeleri; sabit otomatik sistemler ve manuel donanımlar şeklinde sınıflandırılır. Yangın pompaları, hidrant sistemi, yangın dolapları, sprinkler, tank soğutma, spray ve su sisi ( Water Mist) gibi pek çok donanım firmamız tarafından tedarik edilerek projelendirilmekte ve periyodik olarak kontrol ve bakımları yapılmaktadır.


   YANGIN DOLAPLARI


 Yangın  dolapları   içinde   kullanılan   hortumlar   TS-9222   sayılı  standarda, bağlantı rekorları ise  TS-2212  standardına  uygun olmalıdır.  Profesyonel  yangına  müdahale personelinin bulunduğu veya geniş alana  sahip  ve  yangın  yükü  fazla  olan  bina  ve tesislerde içinde yassı tipte bez  hortum  bulunan  yangın  dolapları  tercih  edilmelidir. Bulundurulacak hortum  1-20  metre  uzunluğunda, yassı tipte genişliği 85 mm ve çapı 52  mm olmalıdır.Hortum ucuna TS-3145’e  uygun  Lans ( Nozul)  takılmalıdır. Hortum su  tesisatına  bağlı  olarak  hazır  şekilde  tutulmalıdır.  Bu  tip  yangın  dolapları vana kontrollü sistemlerdir.Normal halde hortumda  su  yoktur, hortum  tamamen  açıldıktan sonra tesisatı besleyen ana vana açılarak su girişi sağlanır.


 Yangın  konusunda  eğitim  almış  yeterli  sayıda  kişinin  bulunmadığı  veya dar alana sahip bina ve tesislerde yapılacak yangın  dolapları  içinde  1”  çapında  yuvarlak tipte, basınca dayanıklı  lastik  hortum  ve  ucunda  standartlara uygun musluklu veya ayarlı tipte lans bulunmalıdır. Bu tip yangın dolapları lans kontrollüdür. Hortum içinde sürekli olarak su  bulunur, hortum  istenildiği  kadar çekilerek lans açılır ve yangına müdahale edilir. Yüksek binalarda binanın her katında  olmak  üzere yangın dolabı içinde yangın halinde itfaiyenin kullanacağı kuru boru sistemine bağlı yangın vanaları yapılacaktır.


 Yangın dolapları binanın her katında veya  yangın  duvarları ile bölünmüş her bölüm içinde aralarındaki uzaklık 30 metreden fazla olmayacak şekilde ve her 500 m2 ye bir  adet  isabet  edecek  şekilde tesis edilecektir.Yanıcı madde ile çalışan  işyerlerinin  alanı  500 m2 den  büyük  olması  halinde  yangın dolabı yapılacaktır.


Ancak,  Eğitim   kurumları,  yuva  ve  kreşler,  hastaneler,  huzurevleri,  resmi binalar,  sinema  ve  tiyatrolar,  spor  salonları,  oteller,  işhanı  ve  merkezleri, yüksek binalar, tehlikeli madde depolarının kullanım alanı  500 m2 den küçük olsa dahi her katına yangın dolabı yapılacaktır.  • TS EN 671-1 Belgeli Sulu Sistem Yangın Dolapları 


o    20-25-30 m 1 " hortumlu


o    Su bağlantısı 1 " Küresel vanalı veya 2x1 " adaptörlü


o    Tek kapı - iki kapı (tüplü model) Sıva altı veya sıva üstü


   • TS EN 671-2 Belgeli Kuru Sistem Yangın Dolapları


o    20 veya 40 m 2 " ve 2 1/2 " hortumlu


o    Sıva altı - Sıva üstü - Açık saha tiplerinde imalat


o    Açık saha tipleri ayaklı ve çatılı tipte


   • Sahra Tipi (Dış mekan)

  • Ts EN 671-1 ve TS en 671-2 Belgeli her tip ve boyda yangın dolapları


   • 1 " Sulu Müdahale Aracı ve Portatif Söndürücü Dolapları 


o    TS EN 671-1 ve TS EN 671-2 Belgeli her tip ve boyda yangın dolapları


o    30-40-60 metre hortumlu sabit ve arabalı üniteler


 


HİDRANTLAR


Bir  bölgenin  yangın  riski  dikkate  alınarak cadde ve sokaklarda veya büyük işyeri ve topluma açık binaların dış kısımlarında tesis edilir. İçinde basınçlı su bulunmakta  olup  hortum  takılarak  yangına  müdahale ve araçlara su temini amacıyla kullanılan  tesisatlardır. Özel hidrant anahtarı ile açılmaktadır.Cadde ve sokaklarda bulunan hidrantlar içindeki  su  şehir  şebekesine  bağlıdır. Fabrika  ve  topluma   açık  binalarda yapılacak  hidrant    sisteminde   2000  litre / dak  debide  60  dakika  yetecek sürede su rezervi bulunmalıdır.


Yangının, tesislerin özelliklerine bağlı olarak gelişme gösterdiği bir gerçeksede, esas olan yangına anında müdahale etme süresidir. Yer üstü yangın hidrantları buna imkan verir. Yer üysyü yangın hidrantları; Fabrikalarda, depolarda, endüstriyel tesislerde, bina çevrelerinde, yangına hassas ormanlık arazilerde ve şehir yerleşim bölgelerinde, çabuk müdahalenin yanısıra itfaiyenin su temininede olanak sağlarlar. Şehir ve kasabalarda yangına direkt müdahale imkanının yanısıra itfaiyenin su temininde, fabrikalar, depolar, binalar ve endüstriyel tesislerde yangına müdahale için kullanırlar.


 Teknik Bilgiler   • Yangın söndürme süreleri, tehlike sınıfı ve yanıcılık özelliklerine göre değişebilir. Bu konuda geçerli yangın yönetmelikleri göz önüne alınmalıdır. Bu yönetmeliklerde hidrant çaplarına bağlı olarak belirtilen debilere göre seçim yapılması tavsiye edilir.

  • Hidrant boyları, üç boyda imalat edilmekte olup bunlar; Standart boy: 2150 mm, Orta boy: 1750 mm, Kısa boy: 1435 mm şeklinde olmaktadır. Bu üç ayrı boyda imalat yapılmasındaki amaç, hidrantların kullanıldığı yerlerin yöresel donma sıcaklıkları ile ilgilidir. Donma derinliğine bağlı olarak, daha soğuk bölgelerde kullanılan hidrantlar daha uzun, donma riski daha az olan bölgelerdeki hidrantlar ise daha kısa seçilebilir.


 

Sertifikalarımız